Είστε εδώ

Στεφανάκις Γιάννης Δ., «[Ζωγραφικός πίνακας του Γιάννη Δ. Στεφανάκι]», Πάροδος, τχ. 18 (Φεβρουάριος 2008), σ. 2126