Είστε εδώ

Κοσμόπουλος Δημήτρης, «Περνούν στρατιώτες», Πάροδος, τχ. 18 (Φεβρουάριος 2008), σ. 2126-2127