Είστε εδώ

Καριζώνη Κατερίνα, «Ο Τάσος Λειβαδίτης των μικρών ποιημάτων», Πάροδος, τχ. 18 (Φεβρουάριος 2008), σ. 2090-2091