Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Φωτογραφία της Γιώτας Αργυροπούλου]», Πάροδος, τχ. 17 (Δεκέμβριος 2007), σ. 2070