Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Φωτογραφία του Αλέξη Ζακυθηνού]», Πάροδος, τχ. 17 (Δεκέμβριος 2007), σ. 2052