Είστε εδώ

Δελησάββας Μιχάλης Π., «Το βιβλίο. Γιώργου Χαβουτσά: Η Φοινικιά, εκδ. Γαβριηλίδη, 2005», Πάροδος, τχ. 17 (Δεκέμβριος 2007), σ. 2039-2041