Είστε εδώ

Κούσουλα Κατερίνα, «Καστοριά», Πάροδος, τχ. 17 (Δεκέμβριος 2007), σ. 2008