Είστε εδώ

Τόκα-Καραχάλιου Μελίτα, «[Αυτόγραφο ποίημα Μελίτας Τόκα-Καραχάλιου]. Η ροδιά», Πάροδος, τχ. 17 (Δεκέμβριος 2007), σ. 2004