Είστε εδώ

Σαράκης Σωτήρης, «Τρώες κομάντος στην Αυλίδα», Πάροδος, τχ. 17 (Δεκέμβριος 2007), σ. 1991-1992