Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Διόρθωση]», Πάροδος, τχ. 17 (Δεκέμβριος 2007), σ. 1970