Είστε εδώ

Κουτσουμπέλη Χλόη, «Πέντε ποιήματα από σκοτάδι. Τα βαμμένα νύχια», Πάροδος, τχ. 17 (Δεκέμβριος 2007), σ. 1963