Είστε εδώ

Κουτσουμπέλη Χλόη, «Πέντε ποιήματα από σκοτάδι. Ο άντρας της διπλανής πόρτας», Πάροδος, τχ. 17 (Δεκέμβριος 2007), σ. 1962