Είστε εδώ

Ασημακόπουλος Κώστας, «Σημάδια ταξιδιών», Πάροδος, τχ. 17 (Δεκέμβριος 2007), σ. 1955-1960