Είστε εδώ

Συναδινού Έλλη, «Μαρία Πολυδούρη», Πάροδος, τχ. 17 (Δεκέμβριος 2007), σ. 1954