Είστε εδώ

Καραγιάννη Μαρία, «Της ερημιάς η σκόνη», Πάροδος, τχ. 17 (Δεκέμβριος 2007), σ. 1944