Είστε εδώ

Καραγιάννη Μαρία, «Όπως εκοίταζα τα σύννεφα», Πάροδος, τχ. 17 (Δεκέμβριος 2007), σ. 1944