Είστε εδώ

Balthus, «[Σκίτσο του Balthus]», Πάροδος, τχ. 17 (Δεκέμβριος 2007), σ. 1927