Είστε εδώ

Χαραλαμπίδης Κυριάκος, «Έρρει τα κάλα», Πάροδος, τχ. 17 (Δεκέμβριος 2007), σ. 1913