Είστε εδώ

Παπαθανασόπουλος Θανάσης, «[Αυτοπροσωπογραφία του ποιητή]», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1911