Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Με τον Διονύση Ρώμα», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1906