Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Βιογραφικό-Εργογραφία [Θανάση Κουτλή]», Πάροδος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος 2007), σ. 1764-1765