Είστε εδώ

Κωνσταντέλλου Λένα, «Το βιβλίο. Χρυσής Καρπαθιωτάκη: Χάντρες, 2004, Φυσαρμόνικα, 2005», Πάροδος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος 2007), σ. 1742-1743