Είστε εδώ

Καρπαθιωτάκη Χρυσή, «Το βιβλίο. Γρηγόρη Τεχλεμετζή: Αφιερωμένο στην Έλενα, Ηριδανός, 2006», Πάροδος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος 2007), σ. 1741