Είστε εδώ

Πέγκλη Γιολάντα, «Το βιβλίο. Αφήγηση περιπλανήσεων, κείμενο δίχως περιπλάνηση. Δήμητρας Μήττα: Μυθιστορίες του εφήμερου, Εκδόσεις Γαβριηλίδης», Πάροδος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος 2007), σ. 1738-1739