Είστε εδώ

Κούσουλα Κατερίνα, «[Ο έρωτας κι εγώ κοιταχτήκαμε]», Πάροδος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος 2007), σ. 1717