Είστε εδώ

Δρούγου Στέλλα, «Κινηματογράφος - Η ποίηση του χρόνου», Πάροδος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος 2007), σ. 1710-1713