Είστε εδώ

Κωνσταντέλλου Λένα, «Η ακινησία του χρόνου», Πάροδος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος 2007), σ. 1692