Είστε εδώ

Giacometti Alberto, «[Σχέδιο του Alberto Giacometti]», Πάροδος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος 2007), σ. 1675