Είστε εδώ

Καρπαθιωτάκη Χρυσή, «Ένα ελληνικό οδοιπορικό. Θέμη Τασούλη, Μπάλος για ένα χορευτή και το άσπρο», Πάροδος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος 2007), σ. 1659-1663