Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «[Nurit Zarchi]», Πάροδος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος 2007), σ. 1631