Είστε εδώ

Πορφύρης Τάσος, «Συνομιλούντα ποιήματα», Πάροδος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος 2007), σ. 1625-1628