Είστε εδώ

Μουστάκας Αλέξανδρος, «[Σκίτσο του Αλέξανδρου Μουστάκα]», Πάροδος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος 2007), σ. 1606