Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Διαβάζοντας την Οθόνη υγρών κρυστάλλων», Πάροδος, τχ. 14 (Ιούνιος 2007), σ. 1586-1587