Είστε εδώ

Φίλη Χριστίνα Π., «Το βιβλίο. Τεύκρου Μιχαηλίδη: Πυθαγόρεια Εγκλήματα, Εκδόσεις Πόλις, Αθήνα 2006», Πάροδος, τχ. 14 (Ιούνιος 2007), σ. 1580-1582