Είστε εδώ

Φίλη Χριστίνα Π., «Το βιβλίο. Φούλας Λαμπελέ: Γάτες και πουλιά, εκδόσεις Νησίδες, Θεσσαλονίκη 2005», Πάροδος, τχ. 14 (Ιούνιος 2007), σ. 1569-1570