Είστε εδώ

Τσινικόπουλος Δημήτρης, «Η εποχή των μονολόγων», Πάροδος, τχ. 14 (Ιούνιος 2007), σ. 1526-1529