Είστε εδώ

Κεφάλας Ηλίας, «Η μηχανή του χρόνου», Πάροδος, τχ. 14 (Ιούνιος 2007), σ. 1506-1512