Είστε εδώ

Σουέρεφ Κώστας, «Το κρασί που δεν ήπιαμε», Πάροδος, τχ. 14 (Ιούνιος 2007), σ. 1494-1497