Είστε εδώ

Ασημακόπουλος Κώστας, «Οι καμπάνες», Πάροδος, τχ. 14 (Ιούνιος 2007), σ. 1456-1458