Είστε εδώ

Αλαμάνος Σπύρος, «[Σχέδιο του Alberto Giacometti]», Πάροδος, τχ. 14 (Ιούνιος 2007), σ. 1452