Είστε εδώ

Χιόνης Αργύρης, «Γράφουμε ποιήματα σημαίνει…», Πάροδος, τχ. 13 (Μάρτιος 2007), σ. 1399-1401