Είστε εδώ

Ριζάκης Κώστας, «Μουσική ζωή», Πάροδος, τχ. 13 (Μάρτιος 2007), σ. 1389