Είστε εδώ

Αλεξάκης Ορέστης, «Η γλυκεία μετάγγιση της πίκρας (Χρίστος Λάσκαρης, ο ποιητής της καθημερινότητας)», Πάροδος, τχ. 13 (Μάρτιος 2007), σ. 1339-1342