Είστε εδώ

Αγγελής Δημήτρης, «Το περιοδικό Ευθύνη. Ένα εκδοτικό φαινόμενο», Πάροδος, τχ. 12 (Ιανουάριος 2007), σ. 1333-1336