Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Ο Κώστας Τσιρόπουλος κριτικός», Πάροδος, τχ. 12 (Ιανουάριος 2007), σ. 1318-1321