Είστε εδώ

Παπαθανασόπουλος Θανάσης, «Περιδιάβαση στα Ποιητικά του Κώστα Τσιρόπουλου», Πάροδος, τχ. 12 (Ιανουάριος 2007), σ. 1290-1302