Είστε εδώ

Τσιρόπουλος Κώστας Ε., «[Αυτόγραφο ποίημα Κώστα Τσιρόπουλου. Τρία χρόνια κοιτώντας το ποτάμι]», Πάροδος, τχ. 12 (Ιανουάριος 2007), σ. 1287