Είστε εδώ

Κεφάλας Ηλίας, «Η μορφή στο έργο του Κώστα Ε. Τσιρόπουλου», Πάροδος, τχ. 12 (Ιανουάριος 2007), σ. 1276-1285