Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Ανέκδοτες φωτογραφίες του Κώστα Ε. Τσιρόπουλου]», Πάροδος, τχ. 12 (Ιανουάριος 2007), σ. 1263