Είστε εδώ

Κοντός Γιάννης, «Μια συνάντηση και ένα ταξίδι που συνεχίζεται», Πάροδος, τχ. 12 (Ιανουάριος 2007), σ. 1253-1254